Customs

Tullhantering

Tullhantering är avgörande för en smidig transport av ditt gods. Vår expertis sträcker sig över alla aspekter av tullprocessen, inklusive importdeklaration, tullager och tullhandlingar. Vi är här för att säkerställa att dina varor navigerar genom tullverket utan problem.

Kontakta en av våra säljare eller er närmsta speditör för mer information.

Vag
Väg
Crosstrade
Crosstrade
Sjo
Sjö
Flyg
Flyg
Express
Express
Projekt
Projekt
Terminal
Terminal / Lager

Varför tullhantering och vissa uppgifter är viktig

Tullhantering är en kritisk del av internationell handel. När du importerar eller exporterar varor, måste dessa genomgå kontroll i tull hos tullverket. En korrekt hantering av detta säkerställer att dina varor når sin destination lagligt och effektivt.

Tullager: En flexibel lösning

Ett tullager hos TCT ger dig möjlighet att förvara dina varor skatte- och avgiftsfritt tills de behöver flyttas. Detta är särskilt användbart för företag som hanterar internationell transport av olika varor. Våra tullager är säkra och ger flexibilitet i din logistikkedja.

Deklarera korrekt och tidseffektivt hos Tullverket

Att deklarera dina varor korrekt enligt tullverket är avgörande. Vårt team ser till att alla nödvändiga uppgifter finns med i er tulldeklaration. Detta minimerar risken för förseningar samt andra extra kostnader av godset.

Import och export: enkla och överskådliga processer

Import och export kan vara komplext, men med TCT blir processen enklare. Vi hanterar alla aspekter av tullprocessen, exempel att skapa en importdeklaration till att hantera exportdokument enligt korrekt regelverk.

Godsdeklaration: exakthet och kompetens

Varje godsdeklaration hanteras med högsta noggrannhet för att säkerställa att all information är korrekt och uppfyller tullverkets krav. Vår erfarna personal är välutbildad i att identifiera och inkludera alla relevanta detaljer, från varans ursprung till dess tullklassificering. Genom denna noggrannhet minskar vi risken för förseningar och kostsamma misstag, vilket bidrar till en smidigare och effektivare transportprocess för dina varor.

Vanliga frågor och svar

Hur går tullklarering till?

Tullklarering innebär att vi deklarerar ditt gods hos tullverket, vilket inkluderar att tillhandahålla nödvändiga dokument och betala eventuella tullavgifter. Denna process är kritisk för att säkerställa att varan uppfyller alla lagkrav och regleringar, vilket förhindrar onödiga förseningar och extra kostnader.

Vad händer efter tullklarering?

Efter framgångsrik tullklarering frigörs dina varor för vidare transport eller placeras i vårt tullager. Detta innebär att dina varor är redo att antingen distribueras direkt till slutdestinationen eller förvaras säkert tills de behöver flyttas vidare, vilket ger dig ökad flexibilitet i din distributionskedja.

Vad menas med tullager?

Ett tullager är en plats där importerade varor kan förvaras tullfritt tills de behöver användas eller exporteras. Detta är en idealisk lösning för företag som behöver tid att ordna med vidare försäljning eller distribution av varorna utan att betala omedelbara tullavgifter.

Varför har man tullager?

Tullager används för att skjuta upp betalning av tullavgifter och för att ge företag flexibilitet i hanteringen av deras internationella försändelser. Detta kan också vara fördelaktigt för företag som väntar på nödvändiga tillstånd eller dokumentation för sina varor.

Hur länge får varor ligga på tullager?

Det finns ingen strikt tidsgräns för hur länge varor kan ligga i tullager, men olika regler kan gälla beroende på varornas natur. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med relevant lagstiftning för att undvika eventuella problem eller extra avgifter.

Vilka uppgifter ska alltid ingå i en godsdeklaration?

Vissa uppgifter som ska inkluderas är varans beskrivning, värde, ursprungsland och tullklassificering. Dessa detaljer är nödvändiga för att tullverket ska kunna bedöma varorna korrekt och bestämma eventuella tullavgifter.

Working 64x64px white

Vårt arbetssätt

Med våra effektiva speditions- och IT-system och vår kompetenta personal erbjuder vi smarta lösningar för våra kunders behov. Detta gör vi varje dag med både glädje och engagemang.

Service utöver det vanliga, snabba
svar och anpassade lösningar.

Vad kan vi hjälpa dig med?