Sjö

Interkontinentala transporter är en oerhört viktig del i varje global leverantörskedja och den största majoriteten av världens godsvolymer går via sjöfrakt. Genom ett brett nätverk kan vi erbjuda marknadsmässiga priser och hög service för såväl styckegods som fulla containers.

Kontakta en av våra säljare eller er närmsta speditör för mer information.

Väg
Crosstrade
Flyg
Express
Tull
Projekt
Terminal / Lager

Vårt arbetssätt

Med våra effektiva speditions- och IT-system och vår kompetenta personal erbjuder vi smarta lösningar för våra kunders behov. Detta gör vi varje dag med både glädje och engagemang.

Service utöver det vanliga, snabba
svar och anpassade lösningar.

Vad kan vi hjälpa dig med?