Kvalitetspolicy

Vi skall erbjuda våra kunder säkra och kundanpassade transportlösningar där kundens önskemål är ”vår lag”.
Detta uppnår vi genom:
 • Att ha ansvarsfull, kompetent och språkkunnig personal.
 • Att följa lagar, förordningar och föreskrifter inom kvalitetsområdet.
 • Att lämna tydlig och snabb information när så krävs.
 • Att leverera rätt gods på rätt plats och på utlovad tid.
 • Att med personlig service och tillgänglighet dygnet runt skapa nära och långsiktiga relationer med kunderna.
 • Att med hög servicegrad och stor ödmjukhet inför uppgiften, vara flexibla och erbjuda helhetslösningar.
 • Att ständigt förbättra verksamheten genom att planera, styra och utvärdera våra processer mot framtagna mål.
 • Att se varje kund som unik och att de skall få den tid och uppmärksamhet som de önskar.

Miljöpolicy

TCT AB skall bedriva ett aktivt miljöarbete som är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten och som tar hänsyn till både människa och natur samt arbeta mot en hållbar utveckling.
Detta uppnår vi genom:
 • Att samverka med våra UE för att tillsammans arbeta för miljöanpassade transportlösningar.
 • Att leva upp till våra kunders miljökrav så långt det är möjligt.
 • Att genom utbildning öka kunskapsnivån för miljöfrågor inom företaget.
 • Att minska pappersförbrukningen genom att utnyttja den nya IT-tekniken t.ex. genom e-fakturor.
 • Att inhandla miljömärkta produkter så långt det är möjligt samt att arbeta med källsortering.
 • Att följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.
 • Att med övergripande och detaljerade mål ständigt arbeta med förbättringar för miljö.
 • Att använda oss av den senaste och bästa miljötekniken när det gäller val av euromotorer och bränsle.

Kundpolicy

Hos TCT skall all personal vara medveten om betydelsen av ett vänligt och personligt engagemang.
Detta uppnår vi genom:
 • Att följa uppgjorda terminer för lossning/lastning.
 • Att uppträda korrekt och uppvisa ett vänligt bemötande.
 • Att vara ödmjuk inför uppgiften och de krav som ställs.
 • Att ge snabba och raka besked angående priser, leveranstid etc.
 • Att hålla kunden informerad i alla viktiga situationer.
 • Att vara kunden behjälplig vid ifyllande av dokument.
 • Att prova och utvärdera nya lösningar och önskemål.
 • Att vara uppdaterade på vad som sker inom informationsteknologin.

Personuppgiftspolicy (GDPR)

TCT AB har som målsättning att hantera och respektera all den personliga integritetsinformation som kommer oss tillhanda. Vi tar ansvar för att personuppgifterna respekteras och behandlas på ett korrekt sätt samt skyddas mot obehörig åtkomst.

TCT behandlar personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen inom EU som gäller från och med den 25:e Maj 2018.

TCT´s behandling av personuppgifter

TCT kan komma att använda personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda av beställaren.
 • För kommunikation via tex e-post, telefon, mm.
 • Marknadsföring via tex e-post, telefon, mm.
Säkerhet

TCT vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

Borttagning eller ändring av personuppgifter

Den som har personuppgifter hos TCT har när som helst rätt till att få begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta TCT via e-post.

Kontaktinformation

Trelleborgs Combi Transport AB (org. nr. 556525-4736) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på TCT. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till info@tctab.se eller ring 0410-195 25 och be att få prata med behörig person.

Ändringar i policy

TCT kan komma att ändra i sin personuppgiftspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.