Om oss

pagebanner_1024_omoss

Trelleborgs Combi Transport, eller TCT som vi förkortar oss, står nu mer rustade än någonsin för att möta marknadens behov av snabba, kostnadseffektiva och säkra transporter. TCT förlitar sig på alla transportslag och driver kontinuerligt ett utvecklingsarbete för mer miljöanpassade varutransporter. Då Trelleborg är ett av Sveriges främsta transportnav är det en förträffligt bra plats verka ifrån.

TCT har genomgått en förvandling och är idag mer innovativa, mer nytänkande och klart bättre rustade för att möta en ytterst dynamisk marknads krav.

Vi bedriver land- och sjötransporter och storsatsar på en utveckling i anslutning till den nya transportkorridoren i Östeuropa, samtidigt som vi vidareutvecklar våra tjänster mot väst där vi har en betydande marknadsandel idag. Kombinationen gör att vi kommer bli mycket starkare framöver som transportleverantör.

Som företag gör vi idag mycket omfattande investeringar i effektivare speditionssystem, IT-system, personal och kunskapsutveckling. Vi präglas av en sann entreprenörsanda och med en vilja att förändra. Vi vågar ligga steget före och det gör vi nu i samband med att vi börjar inrikta oss på Östeuropa.

Våra konkurrensfaktorer blir då framför allt korta ledtider, hög tillgänglighet och en genuin kundkännedom eftersom vi har en slimmad organisation. Dessutom har vi ett försprång i att vi kan hantera specialgods, som termogods och färger som ofta räknas som farligt gods.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 och ställer höga miljökrav och påverkar därför våra underleverantörer att uteslutande använda Euro 6 motorer.

Vår personalstyrka uppgår idag till sju personer och vi bygger tillsammans upp en ny verksamhet mot Östeuropa, samtidigt som vi genom nytänkande märkbart förstärker närvaron i väst och plockar marknadsandelar.

Comments are closed.

Copyright © 2013 - 2018 TCT AB