Kundlöfte – Miljöpolicy

”TCT AB skall bedriva ett aktivt miljöarbete som är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten och som tar hänsyn till både människa och natur.”

Detta uppnår vi genom:

  • Att samverka med våra åkare och samarbetspartners för att tillsammans arbeta för miljöanpassade transportlösningar.
  • Att leva upp till våra kunders miljökrav så långt det är möjligt.
  • Att genom utbildning öka kunskapsnivån för miljöfrågor inom företaget.
  • Att minska pappersförbrukningen genom att utnyttja effektiva IT system.
  • Att inhandla miljömärkta produkter så långt det är möjligt och arbeta med källsortering.
  • Att följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.
  • Med övergripande och detaljerade mål ständigt arbeta med förbättringar för miljö.

Comments are closed.

Copyright © 2013 - 2018 TCT AB