Kundlöfte – Kvalitetspolicy

”Vi skall erbjuda våra kunder säkra och kundanpassade transportlösningar där kundens önskemål är vår lag.”

Detta uppnår vi genom:

  • Ha ansvarsfull, kompetent och språkkunnig personal.
  • Lämna tydlig och snabb information när så krävs.
  • Leverera rätt gods på rätt plats och på utlovad tid.
  • Med personlig service och tillgänglighet dygnet runt skapa nära och långsiktiga relationer med kunderna.
  • Med hög servicegrad och stor ödmjukhet inför uppgiften, vara flexibla och erbjuda helhetslösningar.
  • Att följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.
  • Ständigt förbättra verksamheten genom att planera, styra och utvärdera våra processer mot framtagna mål.

Comments are closed.

Copyright © 2013 - 2018 TCT AB