Kundlöfte – Kundpolicy

”Hos TCT skall all personal vara medveten om betydelsen av ett personligt engagemang och uppträda på ett sådant sätt att alla kunder känner sig trygga med vetskapen om att deras transportör är pålitlig och kompetent inför uppgiften.”

Detta uppnår vi genom:

  • Följa uppgjorda terminer för lossning/lastning.
  • Uppträda korrekt och uppvisa ett vänligt bemötande.
  • Vara ödmjuk inför uppgiften och de krav som ställs.
  • Ge snabba och raka besked angående priser, leveranstid etc.
  • Hålla kunden informerad i alla för dem viktiga situationer.
  • Vara kunden behjälplig vid ifyllande av dokument.
  • Prova och utvärdera nya lösningar och önskemål.
  • Förkovra sig i vad som händer inom informationsteknologin.

Comments are closed.

Copyright © 2013 - 2018 TCT AB