Personuppgiftspolicy (GDPR)

 

Målsättning
TCT AB har som målsättning att hantera och respektera all den personliga integritetsinformation som kommer oss tillhanda.
Vi tar ansvar för att personuppgifterna respekteras och behandlas på ett korrekt sätt samt skyddas mot obehörig åtkomst.

Personuppgiftsbehandlingen
TCT behandlar personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen inom EU som gäller från och med den 25:e Maj 2018.

TCT´s behandling av personuppgifter
TCT kan komma att använda personuppgifter för att:

  • Tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda av beställaren.
  • För kommunikation via tex e-post, telefon, mm.
  • Marknadsföring via tex e-post, telefon, mm.

Säkerhet
TCT vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

Borttagning eller ändring av personuppgifter
Den som har personuppgifter hos TCT har när som helst rätt till att få begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta TCT via e-post.

Kontaktinformation
Trelleborgs Combi Transport AB (org. nr. 556525-4736) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på TCT. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till info@tctab.se eller ring +46 410 195 25 och be att få prata med behörig person.

Ändringar i policy
TCT kan komma att ändra i sin personuppgiftspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.
Den senaste versionen av policyn skall alltid finnas tillgänglig på TCT´s hemsida, www.tctab.se.

Version 180525.1