Om oss

TCT är ett modernt, internationellt transportbolag som erbjuder lösningar för alla transporter. Bolaget är 25 år gammalt och har 10 anställda med siktet inställt på en och samma sak: att få allt att fungera.

Vision

Vår vision är att leverera transporter av högsta klass för marknadens behov. Visionen uppnås genom kontinuerligt utvecklingsarbete, kunnig personal och ett brett nätverk.

Mission

Vår mission är att hantera alla transporter hos befintliga såväl som hos nya kunder. Missionen uppnås genom flexibla lösningar, tillgänglighet och personlig service.

Fokus på miljö och kvalitet

Vi värnar om miljön och driver kontinuerligt ett utvecklingsarbete för mer miljöanpassade transporter. Som bevis på detta är vi ISO-certifierade för både kvalitet och miljö.

Miljöpolicy

TCT AB skall bedriva ett aktivt miljöarbete som är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten och som tar hänsyn till både människa och natur samt arbeta mot en hållbar utveckling.

 

Detta uppnår vi genom:
 • Att samverka med våra UE för att tillsammans arbeta för miljöanpassade transportlösningar.
 • Att leva upp till våra kunders miljökrav så långt det är möjligt.
 • Att genom utbildning öka kunskapsnivån för miljöfrågor inom företaget.
 • Att minska pappersförbrukningen genom att utnyttja den nya IT-tekniken t.ex. genom e-fakturor.
 • Att inhandla miljömärkta produkter så långt det är möjligt samt att arbeta med källsortering.
 • Att följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.
 • Att med övergripande och detaljerade mål ständigt arbeta med förbättringar för miljö.
 • Att använda oss av den senaste och bästa miljötekniken när det gäller val av euromotorer och bränsle.

Kvalitetspolicy

Vi skall erbjuda våra kunder säkra och kundanpassade transportlösningar där kundens önskemål är ”vår lag”.
Detta uppnår vi genom:
 • Att ha ansvarsfull, kompetent och språkkunnig personal.
 • Att följa lagar, förordningar och föreskrifter inom kvalitetsområdet.
 • Att lämna tydlig och snabb information när så krävs.
 • Att leverera rätt gods på rätt plats och på utlovad tid.
 • Att med personlig service och tillgänglighet dygnet runt skapa nära och långsiktiga relationer med kunderna.
 • Att med hög servicegrad och stor ödmjukhet inför uppgiften, vara flexibla och erbjuda helhetslösningar.
 • Att ständigt förbättra verksamheten genom att planera, styra och utvärdera våra processer mot framtagna mål.
 • Att se varje kund som unik och att de skall få den tid och uppmärksamhet som de önskar.

Kundpolicy

Hos TCT skall all personal vara medveten om betydelsen av ett vänligt och personligt engagemang.
Detta uppnår vi genom:
 • Att följa uppgjorda terminer för lossning/lastning.
 • Att uppträda korrekt och uppvisa ett vänligt bemötande.
 • Att vara ödmjuk inför uppgiften och de krav som ställs.
 • Att ge snabba och raka besked angående priser, leveranstid etc.
 • Att hålla kunden informerad i alla viktiga situationer.
 • Att vara kunden behjälplig vid ifyllande av dokument.
 • Att prova och utvärdera nya lösningar och önskemål.
 • Att vara uppdaterade på vad som sker inom informationsteknologin.