Om oss

TCT är ett modernt, internationellt transportbolag som erbjuder lösningar för alla transporter. Bolaget är 23 år gammalt och har 12 anställda med siktet inställt på en och samma sak: att få allt att fungera.

Vision

Vår vision är att leverera transporter av högsta klass för marknadens behov. Visionen uppnås genom kontinuerligt utvecklingsarbete, kunnig personal och ett brett nätverk.

Mission

Vår mission är att hantera alla transporter hos befintliga såväl som hos nya kunder. Missionen uppnås genom flexibla lösningar, tillgänglighet och personlig service.

Fokus på miljö och kvalitet

Vi värnar om miljön och driver kontinuerligt ett utvecklingsarbete för mer miljöanpassade transporter. Som bevis på detta är vi ISO-certifierade för både kvalitet och miljö.

Miljöpolicy

TCT bedriver ett aktivt miljöarbete som är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten och som tar hänsyn till både människa och natur.

 

 Detta uppnår vi genom:
 • Att samverka med våra åkerier och samarbetspartners för att tillsammans arbeta för miljöanpassade transporter.
 • Att leva upp till våra kunders miljökrav.
 • Att genom utbildning öka kunskapsnivån för miljöfrågor inom företaget.
 • Att minska pappersförbrukningen genom att utnyttja effektiva IT system.
 • Att följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.
 • Med övergripande och detaljerade mål ständigt arbeta med förbättringar för miljö.

Kvalitetspolicy

Vi skall erbjuda våra kunder säkra och kundanpassade transporter där kundens önskemål är vår lag.
Detta uppnår vi genom:
 • Ha ansvarsfull, kompetent och språkkunnig personal.
 • Lämna tydlig och snabb information.
 • Leverera rätt gods på rätt plats och på utlovad tid.
 • Med personlig service och tillgänglighet dygnet runt skapa nära och långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Med hög servicegrad och stor ödmjukhet inför uppgiften, vara flexibla och erbjuda helhetslösningar.
 • Ständigt förbättra verksamheten genom att planera, styra och utvärdera våra processer mot framtagna mål.

Kundpolicy

Hos TCT skall all personal vara medveten om betydelsen av ett vänligt och personligt engagemang.
Detta uppnår vi genom:
 • Följa uppgjorda terminer för lossning/lastning.
 • Uppträda korrekt och uppvisa ett vänligt bemötande.
 • Vara ödmjuk inför uppgiften och de krav som ställs.
 • Ge snabba och raka besked angående priser, leveranstid etc.
 • Hålla kunden informerad i alla viktiga situationer.
 • Vara kunden behjälplig vid ifyllande av dokument.
 • Prova och utvärdera nya lösningar och önskemål.
 • Vara uppdaterade på vad som sker inom informationsteknologin.