För att fortsätta utveckla vårt koncept ”it simply works” kommer vi att flytta till Trelleborgs västra industriområde, i helt nya och miljöanpassade lokaler 2020-05-11. Här kan vi fortsätta växa och utöka servicen till våra kunder och vi återkommer med en separat inbjudan när Corona-Pandemin är överstökad.

Vår nya adress:
TCT AB
Lastvägen 11
231 62 Trelleborg

E-post: info@tctab.se
Växel: 0410-19525

Kenth Sjövall
VD