Vi har tilldelats den högta kreditklassningen av Syna – klass 5!

För att få en femma krävs ett långsiktigt och stabilt arbete. Bakom kreditklassningen finns en avancerad beräkning, som tar hänsyn till många ekonomiska och historiska parametrar.

Det betyder att vi har en hög kreditvärdighet, sköter våra betalningar och att vi är en långsiktig partner att lita på.

Vad innebär kreditklassningen?
Ett företags kreditklassning och risk anger hur sannolikt det är för dem att komma på obestånd och gå i konkurs. Det innebär att man genom klassningen kan utröna om ett företag är välskött och har ordning på sina finanser. Företag med hög kreditklassning kan utöver förhöjd tillit ofta dra nytta av att erhålla krediter från andra företag, eftersom det kreditgivande företaget känner sig tryggt med den ekonomiska stabiliteten i bolaget.