Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Det kommer att krävas mycket av många för att nå dit. Och det kommer att ta tid.

För att Barncancerfonden skall kunna fortsätta bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och stöd de behöver – har vi valt att sponsra dem under 2019.