Den 2  Januari 2019 genomfördes en sedan tidigare planerad ägarförändring i TCT AB, då Mathias Kardos gick  in som ny delägare.

Förändringen kommer att stärka företagets organisation och skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

Vi önskar Mathias varmt välkommen som delägare i TCT AB.