För TCT är det enda uppdraget inte det andra likt, vi hanterar även specialtransporter. Eller vad sägs om vår senaste leverans för Metso – en injektionspress för tillverkning av skiktpaneler?

Tack vare leveransen av injektionspressen kommer Metso kunna leverera paneler effektivare, snabbare och till högre kvalitet. Allt för att möta sina kunders behov och därmed nå starkare lönsamhet.

Skiktpanelerna kommer senare att installeras i sorteringsanläggningar inom mineralbearbetningsindustrin.